هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ویدئو

تکنیک آلزاپوا

يكي از مهمترين تكنيكهاي فلامنكو ميباشد كه توسط شست عبارات ملوديك و ضد ضرب و كاملا ريتميك  اجرا ميگردد.در رايجترين آلزاپوا كه امروز مورد استفاده قرار ميگيرد شست دست راست به ترتيب سه نوع ضربه متفاوت به سيمها وارد وسپس هر يك از اين الگوهاي 3 ضربي بطور مرتب و سريع تكرار ميشود. ضربات شست به ترتيب زير اجرا ميگردند:

۱-ابتدا شست ضربه رو به پايين آكوردي را مينوازد .اولين نت اين آكورد كه بم ترين نت ميباشد مشخص بوده و بطور واضح به صدا در آيد چرا كه اين نت يكي از نت هاي ملودي است و طبيعتا مهمترين نت آكورد ميباشد. بنابر اين چندان مهم نيست كه شست دقيقا چه تعداد از سيمهاي زير را به صدا در مياورد . معمولا همزمان با اين ضربه شست  ،ِ گلپ نيز اجرا ميشود.

۲-سپس همان آكورد را با يك ضربه رو به بالا و قوي به صدا در مياورد بطوريكه در اين ضربه لبه ناخن شست در عرض سيمها كشيده ميشود. در حقيقت تاكيد در همين ضربه رو به بالا است كه باعث ميشود در ريتم حالت خاص سنكوپ ايجاد شود. در ضربه رو به بالا توسط شست لازم نيست سعي كنيم شست را دقيقا تا حد معيني بالا بياوريم چرا كه اين ضربه اصولا قسمتي از ريتم است نه ملودي.

۳-درسومين ضربه شست يكي از نتهاي ملودي را توسط تكنيك آپاياندو با قدرت روي يكي از سيمها بم صدا در مياورد اين سيم ممكن است همان سيمي باشد كه ضربه رو به پايين بعدي نيز از همانجا شروع ميشود ويا بطور معمول يك سيم بمتر از آن ميباشد. در حالت دوم يعني زماني كه نت ملودي (در ضربه سوم آلزاپوا) روي يك سيم اجرا ميگردد كه يك سيم بمتر از سيمي است كه قرار است در ضربه رو به پايين بعدي (يعني اولين ضربه آلزاپواي بعدي) به صدا در آيد،‌ِ شست پس از به صدا در آوردن تك نت ملودي ،ِ خود به خود  روي نت آغازين آكورد بعدي قرار ميگيرد بنا بر اين شست كماكان به حركت خود ادامه ميدهد تا آكورد بعدي را با ضربه اي رو به پايين به صدا در آورد.

هر يك از سه ضربه شست با فواصل نيم ضربي اجرا ميگرددبه عبارتي نيم ضرب طول ميكشند . كه در توكه ها و در انواع بولرياس معمولا اين 3 ضرب را بصورت تريوله مينويسند كه در آن هر سه ضرب مجموعا معادل 1 ضرب طول خواهند كشيد. بطور كلي در مقايسه با بقيه قسمتهاي قطعه،ِ عبارات آلزاپوا را با سرعت بيشتري مينوازند تا صوت مهيج آنها موثر واقع شود.

توضیحات

نوازنده: شروین صارمی

 

ساز: گیتار

 

سبک: فلامنکو

 

تکنیک: آلزاپوا

اخذ کلاس با مدرس شروین صارمی

برای شرکت در دوره آموزشی گیتار فلامنکو کلیک کنید

رأی مثبت، برای ثبت رأی جدید کلیک کنید
برچسب‌ها, , , ,

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد

از آخرین مدرسین اضافه شده ما مطلع باشید

با وارد کردن ایمیل خود آخرین مدرسین و قطعات اضافه شده را دریافت کنید